Beta Laktam Antibiyotikler

Beta Laktam Antibiyotikler

Beta Laktam Antibiyotikler; Kimyasal yapıları, antibakteriyel etki alanları ve farmakokinetik özellikleri farklı birçok antibiyotiğin bulunduğu geniş bir gruptur. Bu gruba ait olanların ortak özellikleri, hepsinin yapısında da bir beta laktam halkası bulunmasıdır, etki alanları ve kendilerine karşı gelişen direnç yollarıdır.

Bu grup içinde bulunan antibiyotikler,
  • Beta laktam / beta laktamaz inhibitörü bileşimleri,
  • Penisilinler,
  • Monobaktamlar,
  • Sefalosporinler,
  • Karbapenemler,
Bütün beta laktam antibiyotikler, bakterilerde hücre duvarı sentezinden sorumlu penisilin bağlayan proteinlerin transpeptidaz etkisini bloke ederek peptidoglikan sentezini engellemek suretiyle etki ederler. Sonuçta hücre duvarı sentezi yapılamayan bakteri erimeye uğrar ve ölür. Beta laktam antibiyotikler bakterisidal etkilidirler.

Beta Laktam/Beta Laktamaz; Beta laktam antibiyotiklere mukabil bakterilerin kullandıkları en yaygın direnç mekanizması bu antibiyotikleri inaktive eden beta laktamaz eriyebilir organik maddenin üretimidir. Bu eriyebilir organik madde penisilin, sefalosporin, monobaktam veya karbapenem gruplarından birini veya birkaçını enzim atik hidroliz yoluyla etkisiz hale getirebilirler. Değişik bakteriler tarafından kromozom ya da plazmid kontrolünde sentezlenen çok sayıda ve farklı yapıda beta laktamaz eriyebilir organik madde bulunmaktadır ve klinik olarak giderek daha önemli bir sorun oluşturmaktadırlar. Bu amaçla beta laktamaz inhibitörleri geliştirilmiştir. Fakat bu inhibitörlerin de tüm enzim tiplerine karşı etkili olmadığı bilinmektedir.

Penisilin; İlk defa 1928 de Fleming tarafından Penicillium notatum türü bir mantarın stafilokokların erimesine neden olan bir antibakteriyel madde salgıladığı tespit edilmiş ve buna penisilin ismi verilmiştir. Tıpta 1940'lı yıllarda saflaştırılarak kullanılmıştır.

Penisilinler beş grupta incelenirler.

Aminopenisilinler; Penisilinin etki yelpazesine ilaveten Shigella, E.coli, P.mirabilis ve Salmonella, türleri gibi bazı gramnegatif bakteriler de etki alanına girer. Ayrıca enterokoklara penisiline göre çok daha etkilidirler. Listeria monocytogenes’e etkinliği oldukça iyidir.

Karboksipenisilinler; Bu grupta karbenisilin ve tikarsilin bulunmaktadır. Amino penisilinlerin etki alanına ek olarak P.aeruginosa, Enterobacter ve Serratia türlerinin üzerinde de etkindir. Fakat günümüzde oldukça yüksek direnç oranları ve yine yüksek oranda tuz içermesi nedeniyle kullanılmamaktadır.

Üreidopenisilinler; Antipseudomonal penisilinler ya da geniş yelpazeli penisilinler olarak da bilinirler. Grupta bulunan antibiyotikler, piperasilin, azlosilin ve mezlosilin olup, bunlar ampisilinin semisentetik türevleridir. Hepsi mono sodyum tuzu şeklinde kullanılır.

Antistafilokoksik; Stafilokokların hemen tamamının salgıladığı penisilinaz enzimine dirençli olan tek penisilin grubudur. Ayrıca streptokoklara da etkisi vardır. Hemen sadece stafilokok infeksiyonlarında kullanılır.

Monobaktamlar; Bu grup antibiyotikler içinde klinik kullanımda olan tek örnek aztroenamdır. Güçlü gramnegatif etkinliğe sahiptir. Ayrıca P.aeruginosa’ ya da iyi etkilidir. Ancak, grampozitif bakteriler ve anaerop bakterilere karşı etkinliği hiç yoktur. Yani dar yelpazeli bir antibiyotiktir. Bu nedenle polimikrobiyal enfeksiyonlarda ve nedeni bilinmeyen ciddi enfeksiyonların deneysel tedavisinde tek başına kullanılmaması gerekir.

Sefalosporinler; Sefalosporinler, etki yelpazesi göz önüne alınarak dört kuşağa ayrılırlar. Kabaca söylemek gerekirse kuşak sayısı arttıkça gram, negatif etkinlik, azaldıkça gram, pozitif etkinlik artar.

Kuşak 1 Sefalosporinler; Bu grupta sefalotin, sefazolin gibi damar yolu, adale içi gibi yollarla, sefaleksin, sefadroksil gibi oral ve sefradin gibi hem damar yolu, adale içi gibi yollarla, hem de oral kullanılabilen bileşimler bulunmaktadır. Gram, pozitif bakterilere en etkili sefalosporin grubudur.

Kuşak 2 Sefalosporinler; Sefaklor, sefprozil, sefuroksim, sefuroksim aksetil bu gruptandır. Ayrıca, aslında bir sefamisin olan karbasefem ve bir sefoksitin olan lorakarbef de 2. kuşak sefalosporinler arasında görülür.

Kuşak 3 Sefalosporinler; Sefoperazon, seftazidim, sefotaksim, sefodizim ve seftriakson yalnız damar yolu, adale içi gibi yollarla kullanılan ve ülkemizde de bulunan 3. kuşak sefalosporinlerdir.

Kuşak 4 Sefaloporinler; Bu grupta sefepim bulunmaktadır. Sefepimin gramnegatif bakterilere etkinliği mükemmel derecede iyidir. 3. kuşaktan farklı olarak Enterobacter türlerine karşı etkinliği çok iyidir.

Karbapenemler; Günümüzün mevcut antibiyotikleri içinde en geniş kapsamlı etki alanına sahip olan gruptur. Bu gruba ait olan iki ajan imipenem, meropenemdir. Bunların etki alanları arasında belirgin bir fark yoktur. Meropenemin gramnegatif, imipenemin grampozitif etkinliği biraz daha fazladır. Anaeroplara etkinlikleri arasında pek fark yoktur. Her ikisi de gramnegatif enterik bakteriler, nonfermantatif bakterilerden P.aeruginosa ve Acinetobacter türlerine çok etkindirler.
Son Güncelleme : 04.04.2021 07:07:41
Beta Laktam Antibiyotikler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Beta Laktam Antibiyotikler Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Beta Laktam Antibiyotikler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Diş İçin Antibiyotik
Diş İçin Antibiyotik
Diş İçin Antibiyotik, Diş ağrısı insanların başına gelmiş en talihsiz ve en acılı ağrılardan bir tanesidir. Antibiyotik kullanımı ancak dişin ağrıması halinde oluşan bir rahatsızlık türüdür. Ayrıca bir kısım diş eti ve diş çürümelerinden kaynaklı diş...
Cipro Antibiyotik
Cipro Antibiyotik
Cipro Antibiyotik, bu ilacın etkili olan maddesi "siproflaksasin hidroklorür" içermektedir. Cipro antibiyotik vücutta ortaya çıkan bakteriler ile savaşarak, onların neden olduğu enfeksiyonun tedavisini yapan güçlü antibiyotiklerden bir tanesidir. Öze...
İdrar Yolu Enfeksiyonu Antibiyotik
İdrar Yolu Enfeksiyonu Antibiyotik
İdrar yolu enfeksiyonu antibiyotik, idrar yolu enfeksiyonları kadınlarda oldukça sıkıntı yaratmakta olan bir hastalık türüdür. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonu olan bir kişinin öncelikle kasıklarına giren şiddetli ağrı ve akıntı ve koku oluşmaktadır. Bu...
Augmentin Antibiyotik
Augmentin Antibiyotik
Augmentin Antibiyotik, Augmentin genel pratikte ve hastanelerde genellikle karşılaşılan bakteriyel patojenlere karşı belirgin derecede zengin aktivite spcklrumuna sahip bir antibakteriyel ajandır.Bakteriyel enfeksiyonlara karşı kısa sürede onarıcı te...
Largopen Antibiyotik
Largopen Antibiyotik
Largopen Antibiyotik, Bakteri olan mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalıklarda kullanılan güçlü bir antibiyotiktir. Amoksisilin, bakterilerin hücre zarlarını bozarak ölümlerine neden olur. Largopen Antibiyotik tableti içerisinde 1 g amoks...
Klamoks Antibiyotik
Klamoks Antibiyotik
Klamoks Antibiyotik, Etkin madde olarak her tablette 875 mg amoksisilin, 125 mg klavulanik asit, yardımcı madde olarak, hidroksipropil metil selüloz, etil selüloz, propilen glikol, titanyum dioksit, mikrokristalin selüloz, kroskarmeloz sodyum, magnez...
Macrol Antibiyotik
Macrol Antibiyotik
Macrol Antiiyotik, vücuttaki bakterilerle savaşarak, bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonları tedavi eden geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Cilt ve solunum sisteminide etkileyen farklı türdeki bakteriyel enfeksiyonların tedavilerinde de kullanılab...
İltihap Kurutucu Antibiyotik
İltihap Kurutucu Antibiyotik
İltihap kurutucu Antibiyotik: İltihap kurutucu terimi "yanma" kelimesinden türemiş ve anlam kazanmış Latince kökenli bir kelimedir. Türkçe karşılığı vücutta oluşan kızarıklık, ağrı, şişkinlik ve vücut ısısının artarak yanma hissi olayıdır. İnsan vücu...
Croxilex Antibiyotik
Croxilex Antibiyotik
Croxilex Antibiyotik, özellikle 12 yaş üzerinde olan çocuk ve yetişkinlerin kullanması gereken antibiyotik çeşidi olarak bilinmektedir. Croxilex antibiyotik vücutta oluşan bakterilere karşı savaşan antibiyotiktir. Özellikle üst solunum yolları hastal...
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Antibiyotikleri
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Antibiyotikleri
Üst solunum yolu antibiyotikleri, bu hastalık grubunda en çok başvurulan ilaç gruplarındandır. Üst solunum yolu hastalıkları akut ve kronik olarak iki gruba ayrılabilir.Üst solunum yolu hastalıklarında en çok rastlanan hastalık türü soğuk algınlığıdı...
Boğaz Enfeksiyonu İçin Antibiyotik
Boğaz Enfeksiyonu İçin Antibiyotik
Boğaz Enfeksiyonu İçin Antibiyotik, boğaz enfeksiyonun tanımını yapabilmekten öte anatomik bir tanı şarttır. Çünkü insanlarda boğaz adı verilen bir organ bulunmamaktadır. Boğaz kısmı vücudumuzun bir bölgesi olarak bilinmektedir. Bu bölgede ise...
Diş Eti İltihabı Antibiyotik
Diş Eti İltihabı Antibiyotik
Diş eti iltihabı için antibiyotik; Diş eti iltihabı ağız içerisinde meydana gelen bakteriler sebebi ile meydana gelen bir problemdir. Diş eti iltihabını tedavi etmek maksatı ile antibiyotik kullanımı meydana gelen yaraların ve problemlerin geçmesi iç...

 

Diş İçin Antibiyotik
Cipro Antibiyotik
İdrar Yolu Enfeksiyonu Antibiyotik
Augmentin Antibiyotik
Largopen Antibiyotik
Klamoks Antibiyotik
Macrol Antibiyotik
İltihap Kurutucu Antibiyotik
Croxilex Antibiyotik
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Antibiyotikleri
Boğaz Enfeksiyonu İçin Antibiyotik
Diş Eti İltihabı Antibiyotik
Klamer Antibiyotik
Kulak İltihabı Antibiyotik İsimleri
Antibiyotik İğne
Antibiyotik Krem
Antibiyotik Adeti Geciktirirmi
Aksef Antibiyotik
Bronşit Antibiyotik İsimleri
Sinüzite İyi Gelen Antibiyotikler
Çocuk Antibiyotikleri
Amoklavin Antibiyotik
Antibiyotik Zehirlenmesi
Zimaks Antibiyotik
Sefalosporin Grubu Antibiyotikler
Cefaks Antibiyotik
Sef Antibiyotik
Antibiyotik Alerjisi
Biteral Antibiyotik
Sivilce Antibiyotik
Popüler İçerik
Klamer Antibiyotik
Klamer Antibiyotik
Klamer Antibiyotik, Klamer 125 mg/5 ml süspansiyon hazırlamak için vücuttaki bakterileri savaşarak ve oluşan enfeksiyonların temizlenmesi için çok güç...
Kulak İltihabı Antibiyotik İsimleri
Kulak İltihabı Antibiyotik İsimleri
Kulak iltihabı antibiyotik isimleri, Kulak vücudumuzun beş duyu organlarından birsidir. Kulak bizim duymamızı sağlayan bir organımızdır. Kulak iltihab...
Antibiyotik İğne
Antibiyotik İğne
Antibiyotik İğne, Antibiyotiklerin buluşu, modern tıbbın en önemli gelişmelerinden biridir. Antibiyotik iğne çok etkilidir. Çünkü insanların hayatları...
Antibiyotik Krem
Antibiyotik Krem
Antibiyotik Krem : Antibiyotik ilaçlar sadece kapsül, şurup veya hap şeklinde karşımıza çıkmaz. Ciltteki iltihaplar içinde antibiyotik kremler bulunur...
Antibiyotik Adeti Geciktirirmi
Antibiyotik Adeti Geciktirirmi
Antibiyotik Adeti Geciktirirmi, kişilerin antibiyotik kullanması özellikle vücutta barınan mikropların daha kolay dışarıya atılmasını en önemlisi de h...
Aksef Antibiyotik
Aksef Antibiyotik
Aksef Antibiyotik: Etken maddesi sefuroksim aksetil olan aksef antibiyotik, vücutta bulunan bakteriler ile savaşarak çok ağır olan ve yaşamsal önem ...
Bronşit Antibiyotik İsimleri
Bronşit Antibiyotik İsimleri
Bronşit antibiyotik isimleri, Bronşit akciğerlere hava taşıyan bronş tüplerinin solunum borularının iç yüzeyindeki zarın iltihaplanması sonucu oluşan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Diş İçin Antibiyotik
Cipro Antibiyotik
İdrar Yolu Enfeksiyonu Antibiyotik
Augmentin Antibiyotik
Largopen Antibiyotik
Çok Fazla Antibiyotik Kullandım
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çok Fazla Antibiyotik Kullandım
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022