antibiyotik.gen.tr
antibiyotik

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan Yorumlar | iletişim

Beta Laktam Antibiyotikler

Beta Laktam Antibiyotikler; Kimyasal yapıları, antibakteriyel etki alanları ve farmakokinetik özellikleri farklı birçok antibiyotiğin bulunduğu geniş bir gruptur. Bu gruba ait olanların ortak özellikleri, hepsinin yapısında da bir beta laktam halkası bulunmasıdır, etki alanları ve kendilerine karşı gelişen direnç yollarıdır. 

Bu grup içinde bulunan antibiyotikler, 
  • Beta laktam / beta laktamaz inhibitörü bileşimleri,
  • Penisilinler,
  • Monobaktamlar,
  • Sefalosporinler,
  • Karbapenemler,
Bütün beta laktam antibiyotikler, bakterilerde hücre duvarı sentezinden sorumlu penisilin bağlayan proteinlerin transpeptidaz etkisini bloke ederek peptidoglikan sentezini engellemek suretiyle etki ederler. Sonuçta hücre duvarı sentezi yapılamayan bakteri erimeye uğrar ve ölür. Beta laktam antibiyotikler bakterisidal etkilidirler.

Beta Laktam/Beta Laktamaz; Beta laktam antibiyotiklere mukabil bakterilerin kullandıkları en yaygın direnç mekanizması bu antibiyotikleri inaktive eden beta laktamaz eriyebilir organik maddenin üretimidir. Bu eriyebilir organik madde penisilin, sefalosporin, monobaktam veya karbapenem gruplarından birini veya birkaçını enzim atik hidroliz yoluyla etkisiz hale getirebilirler. Değişik bakteriler tarafından kromozom ya da plazmid kontrolünde sentezlenen çok sayıda ve farklı yapıda beta laktamaz eriyebilir organik madde bulunmaktadır ve klinik olarak giderek daha önemli bir sorun oluşturmaktadırlar. Bu amaçla beta laktamaz inhibitörleri geliştirilmiştir. Fakat bu inhibitörlerin de tüm enzim tiplerine karşı etkili olmadığı bilinmektedir. 

Penisilin; İlk defa 1928 de Fleming tarafından Penicillium notatum türü bir mantarın stafilokokların erimesine neden olan bir antibakteriyel madde salgıladığı tespit edilmiş ve buna penisilin ismi verilmiştir. Tıpta 1940'lı yıllarda saflaştırılarak kullanılmıştır.

Penisilinler beş grupta incelenirler.

Aminopenisilinler; Penisilinin etki yelpazesine ilaveten Shigella, E.coli, P.mirabilis ve Salmonella, türleri gibi bazı gramnegatif bakteriler de etki alanına girer. Ayrıca enterokoklara penisiline göre çok daha etkilidirler. Listeria monocytogenes’e etkinliği oldukça iyidir.

Karboksipenisilinler; Bu grupta karbenisilin ve tikarsilin bulunmaktadır. Amino penisilinlerin etki alanına ek olarak P.aeruginosa, Enterobacter ve Serratia türlerinin üzerinde de etkindir. Fakat günümüzde oldukça yüksek direnç oranları ve yine yüksek oranda tuz içermesi nedeniyle kullanılmamaktadır.

Üreidopenisilinler; Antipseudomonal penisilinler ya da geniş yelpazeli penisilinler olarak da bilinirler.
Beta Laktam Antibiyotikler

Grupta bulunan antibiyotikler, piperasilin, azlosilin ve mezlosilin olup, bunlar ampisilinin semisentetik türevleridir. Hepsi mono sodyum tuzu şeklinde kullanılır.

Antistafilokoksik; Stafilokokların hemen tamamının salgıladığı penisilinaz enzimine dirençli olan tek penisilin grubudur. Ayrıca streptokoklara da etkisi vardır. Hemen sadece stafilokok infeksiyonlarında kullanılır.

Monobaktamlar; Bu grup antibiyotikler içinde klinik kullanımda olan tek örnek aztroenamdır. Güçlü gramnegatif etkinliğe sahiptir. Ayrıca P.aeruginosa’ ya da iyi etkilidir. Ancak, grampozitif bakteriler ve anaerop bakterilere karşı etkinliği hiç yoktur. Yani dar yelpazeli bir antibiyotiktir. Bu nedenle polimikrobiyal enfeksiyonlarda ve nedeni bilinmeyen ciddi enfeksiyonların deneysel tedavisinde tek başına kullanılmaması gerekir.

Sefalosporinler; Sefalosporinler, etki yelpazesi göz önüne alınarak dört kuşağa ayrılırlar. Kabaca söylemek gerekirse kuşak sayısı arttıkça gram, negatif etkinlik, azaldıkça gram, pozitif etkinlik artar.

Kuşak 1 Sefalosporinler;  Bu grupta sefalotin, sefazolin gibi damar yolu, adale içi gibi yollarla, sefaleksin, sefadroksil gibi oral ve sefradin gibi hem damar yolu, adale içi gibi yollarla, hem de oral kullanılabilen bileşimler bulunmaktadır. Gram, pozitif bakterilere en etkili sefalosporin grubudur.

Kuşak 2 Sefalosporinler;  Sefaklor, sefprozil, sefuroksim, sefuroksim aksetil bu gruptandır. Ayrıca, aslında bir sefamisin olan karbasefem ve bir sefoksitin olan lorakarbef de 2. kuşak sefalosporinler arasında görülür.

Kuşak 3 Sefalosporinler; Sefoperazon, seftazidim, sefotaksim, sefodizim ve seftriakson yalnız damar yolu, adale içi gibi yollarla kullanılan ve ülkemizde de bulunan 3. kuşak sefalosporinlerdir.

Kuşak 4 Sefaloporinler; Bu grupta sefepim bulunmaktadır. Sefepimin gramnegatif bakterilere etkinliği mükemmel derecede iyidir. 3. kuşaktan farklı olarak Enterobacter türlerine karşı etkinliği çok iyidir.

Karbapenemler; Günümüzün mevcut antibiyotikleri içinde en geniş kapsamlı etki alanına sahip olan gruptur. Bu gruba ait olan iki ajan imipenem, meropenemdir. Bunların etki alanları arasında belirgin bir fark yoktur. Meropenemin gramnegatif, imipenemin grampozitif etkinliği biraz daha fazladır. Anaeroplara etkinlikleri arasında pek fark yoktur. Her ikisi de gramnegatif enterik bakteriler, nonfermantatif bakterilerden P.aeruginosa ve Acinetobacter türlerine çok etkindirler.

Yayınlanma Tarihi : 15.06.2016 02:07:12

Beta Laktam Antibiyotikler Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Beta Laktam Antibiyotikler"


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Antibiyotik Kullanımı

Antibiyotik kullanımı, çok yaygın hale gelmiş ve çok tartışılan bir konudur. Günümüzde antibiyotik kullanımı tavsiye üzerine bile olmaktadır. Dişiniz mi şişti? Ses tellerinizde kısılma mı var? yoksa şiddetli bir kuru öksürük mü ba...

Gebelikte Antibiyotik Kullanımı

Gebelikte antibiyotik kullanımı, Gebelik dönemi anne bedeninde ve ruhunda birçok değişime yol açan, meşakkatli ve bir o kadar özel bir dönemdir. Bu dönemde mikroplara karşı direnç gösteremiyorsa ve gebelik riske girmişse elbette b...

Hamilelikte Antibiyotik Kullanımı

Hamilelikte antibiyotik kullanımı, hamile kadınların tedavi amacıyla antibiyotik kullanmasında bir sakınca yoktur. Fakat antibiyotik kullanımı doktorun gebelik haftasına göre uygun göreceği bir antibiyotik olması ve dozun tavsiye...

Doğal Antibiyotik

Doğal antibiyotik, Canlı organizmaların sağlığına zarar verici bakteri ve mikroplar genel olarak biyotik şeklinde isimlendirilirken, biyotikleri yok eden ilaç grubunada antibiyotik denilmektedir. Doğal antibiyotikler bakterilerin...

Zimax Antibiyotik

Zimax antibiyotik, pozitif ve negatif  mikroorganizmaların yol açtığı bakterilere karşı ağız yoluyla alınan sefalosporindir. Hassas mikro ölçüde organizmaların yol açtığı enfeksiyonlara karşı Zimax antibiyotik etkilidir. Bu enfe...

Antibiyotiklerin Sınıflandırılması

Antibiyotiklerin sınıflandırılması, bakteriyel hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılan ilaçların hastalığın tedavi ihtiyacına göre ayrılması işlemine denir. Antibiyotik; kemoterapik, antibiostatik ve antibiyotik ilaçların genel...

Boğaz İltihabı Antibiyotik

Boğaz İltihabı Antibiyotik, Üst solunum yolları enfeksiyonu olarak da bilinen boğaz iltihabı antibiyotik kullanımıyla tedavi edilebilecek enfeksiyonel bir hastalık türüdür. Bu hastalık türü daha çok kış aylarında yaygınlaşsa da ya...

Boğaz Ağrısı İçin Antibiyotik

Boğaz ağrısı için antibiyotik, kullanımı hastalığın şiddetine göre ve doktor tavsiyesi üzerine olmalıdır. Günümüzde ihtiyaçtan ziyade zorunluluk haline gelmiş gibi kullandığımız antibiyotikler maalesef  faydadan çok zarar vermekte...

Antibiyotik İle Alkol

Antibiyotik ile alkol, Karıştırılması sakıncalı durumlara neden olabilir. Antibiyotiklerin genelinde özellikle orta ve geniş spektrumlu antibiyotiklerde sıkça görülen yan etkilerin başında; baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, mide...

Diş Apsesi Antibiyotik

Diş Apsesi Antibiyotik, Dişlerde oluşan çürük ve hasarla zaman içine diş köklerinde iltihaplanmalara yol açmaktadır. Bu iltihaplanmalar ise, zamanla diş ağrısına hatta çok şiddetli ağrılara, apse ve kanamalara yol açabilmektedir....

Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

antibiyotik, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Temmuz - 2018